Veřejná zakázka: Losinka km 3,600-7,100 - Velké Losiny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003375
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6001
Systémové číslo: P15V00005996
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.06.2015
Nabídku podat do: 15.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.06.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Losinka km 3,600-7,100 - Velké Losiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavební akce je oprava podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Losinka v km 3,600-7,100 – přespárování zdí a dlažeb, přespárování a oprava základových patek, oprava a přepárování kamenných stupňů, oprava a doplnění chybějících prahů.
Upozornění: dotčený úsek vodního toku se nachází v intravilánu lázeňské obce.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Losinka km 3,600-7,100“, zpracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ing. Filipem Brtnou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Stavba bude realizována dle podmínek Sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Šumperk č.j. MUSP 8283/2015 ze dne 30.1.2015 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Velké Losiny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 983 170 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky