Veřejná zakázka: LC Francouzská-Smrková-PŠ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003481
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6009
Systémové číslo: P15V00006004
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/335
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.06.2015
Nabídku podat do: 19.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.06.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Francouzská-Smrková-PŠ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
technické řešení oprav vyznačených úseků lichoběžníkových příkopů:
1. zaříznutí asfalt betonu tl. 80-100 mm, v šíři 300-500 mm od hrany příkopu
2. odtěžení konstrukčních vrstev vozovky včetně odkopávky přilehlého boku a dna příkopu
na min. hloubku 500+ 300 mm, případné horniny tř.6 ve dně příkopu nedolamovat.
3. provedení dlažby z lomového kamene (žula) tl.250 mm na CM, do lože z betonu 100 mm,
s vyspárováním. Šíře dlažby v koruně vozovky 300 mm, sklon dlažby 1: 1. Ve vzdálenos-
tech po 30,0 m protáhnout dlažbu po celé šíři dna š. 300 mm, zajišťovací prahy pohozů dna.
4. doplnění podkladních vrstev vozovky HDK 32/63 tl. 150 mm, hutnění !
5. provedení podkladového betonu 100 mm, na prům. šíři400 mm, hutnění!
6. provedení krytu vozovky z asfaltového betonu tl.60 mm, na prům. šíři 500 mm, hutnění!
7. vyplnění spáry po vyříznutí AB , + trhliny v AB ve vozovce cca 200 m.
8. provedení pohozu dna příkopu HDK 32/63 (žula) tl. 300 mm
Místo plnění: R4,Lázněn Libverda p.p.č. 910/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 239 642 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky