Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Čantoryje horní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003516
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6010
Systémové číslo: P15V00006005
Evidenční číslo zadavatele: S911/2015/237
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.06.2015
Nabídku podat do: 19.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 19.06.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Čantoryje horní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci opravy a rekonstrukce lesní cesty bude provedeno odstranění krajnic a křovin, vyčištění příkop, v km 0,178 a 0,282 budou vybourány čela a jímky a znovu zhotoveny z lomového kamene na MC. V km 0,544 bude stávající propustek vybourán a znovu zhotoven propustek z DN 400 z ocelové roury. Taktéž bude zhotovena jímka a čelo z lomového kamene na MC. U všech propustků bude opevněn výtok kamennou rovnaninou do 200kg s urovnáním líce. Po těchto opravách bude povrch komunikace vyrovnán asfaltovým betonem. Na takto připravený povrch bude položena vrchní vrstva z asfaltobetonu. ACO 16+ obrusný, tl. 6cm. Celková délka opravované vozovky je 555m.
Osa opravované lesní cesty zůstává v ose původní. Při opravě a rekonstrukci dochází k úpravě konstrukce komunikace včetně pláně s doplněním odvodňovacích prvků

Místo plnění: k.ú. Nýdek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 006 492 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky