Veřejná zakázka: LC Motouzky - oprava 2015 - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003522
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6011
Systémové číslo: P15V00006006
Evidenční číslo zadavatele: S916/2015/094
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.06.2015
Nabídku podat do: 16.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 16.06.2015 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Motouzky - oprava 2015 - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stávající lesní cesta Motouzky v km 0,000-0,980 s povrchem MZK. Účelem stavby je vybudování podélného a příčného odvodnění, položení nových vrtev ze ŠD. Provedením těchto prací dojde ke zvýšení parametrů LC na 2L-3,2/30.
Místo plnění: k.ú. Skřinářov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 813 990 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky