Veřejná zakázka: Výstavba LC Řivňák - vícepráce - JŘBU II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00003524
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6012
Systémové číslo: P15V00006007
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/118
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 515629
Počátek běhu lhůt: 26.05.2015
Nabídku podat do: 25.05.2015 09:00
Otevírání obálek: 25.05.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Řivňák - vícepráce - JŘBU II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
JŘBU - zlepšení podloží lomovým kamenem tl. 0,45 cm na SO 01 v km 0,000 - 0,190 - nebude provedeno položení geomříže, dále bude provedeno doplnění příčného drénu na SO 01 v km 1,250 s odtokovým příkopem do porostu. Drén bude převádět vodu z odkrytého vyvěrajícího pramene.
Místo plnění: k. ú. Borová, revír Borová, LS Choceň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 454 544 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky