Veřejná zakázka: Hradišťský potok, ř. km. 3,400 - 4,522 - vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004918
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6030
Systémové číslo: P15V00006025
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/096
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 241017
Počátek běhu lhůt: 26.09.2012
Nabídku podat do: 25.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 25.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hradišťský potok, ř. km. 3,400 - 4,522 - vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce se týkají:
- změny zatřídění zemin
- změny nakládání s výkopkem
- změny provádění stavby vzniklé vývojem koryta toku
- vyšší popotřebou kácení dřevin po vytyčení stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 120 272 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Ohře

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky