Veřejná zakázka: Dodávky atraktant hmyzu (rámcová smlouva na 2 roky)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008684
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6059
Systémové číslo: P15V00006053
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/153
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 371500
Počátek běhu lhůt: 17.12.2013
Nabídku podat do: 11.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 11.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky atraktant hmyzu (rámcová smlouva na 2 roky)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Části zakázky:
1 - Feromonový odparník na lýkožrouta smrkového (Ips typographus) s prodlouženou dobou účinnosti (min. 10 týdnů) s odparem přes membránu (adjustace vyjmutím z transportního obalu bez nastřižení). – 6.5 mil. Kč
2 - Feromonový odparník na lýkožrouta smrkového (Ips typographus) se standardní dobou účinnosti (min. 8 týdnů) s odparem přes membránu (adjustace vyjmutím z transportního obalu bez nastřižení). – 1 mil Kč
3 - Feromonový odparník na lýkožrouta smrkového (Ips typographus) se standardní dobou účinnosti (min. 8 týdnů) s odparem přes knot (adjustace nastřižením odpařovacího knotu). 7 mil. Kč
4 - Feromonový odparník na lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus) se standardní dobou účinnosti (min. 8 týdnů). – 1 mil. Kč
5 - Feromonový odparník na lýkožrouta severského (Ips duplicatus)se standardní dobou účinnosti (min. 8 týdnů). – 7,5 mil. KčDoplňující informace ke zveřejnění:
KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÉ POSKYTNUTÉ DODATEČNÉ INFORMACE JSOU PO DOBU TRVÁNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA:

https://lesycr.softender.cz/softender/detail/LCR/844853/P13V00008684

Místo plnění:

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy