Veřejná zakázka: Feromonový odparník na lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6061
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/153/004
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky atraktant hmyzu (rámcová smlouva na 2 roky)

Název a popis předmětu

  • Název: Feromonový odparník na lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus)

Stručný popis předmětu:
Feromonový odparník na lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus)
Místo plnění: LČR


Předpokládaná hodnota

  • 885 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky