Veřejná zakázka: Úprava cestní sítě Starý Harcov - zlepšení průchodnosti krajiny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007564
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6065
Systémové číslo: P15V00006059
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/427
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374458
Počátek běhu lhůt: 28.09.2013
Nabídku podat do: 15.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 15.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava cestní sítě Starý Harcov - zlepšení průchodnosti krajiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba turistických stezek v turisticky exponované lokalitě, navazující na rekreační a ekologické centrum. Projektová dokumentace bude řešit dopravní zpřístupnění lesních porostů lesní cestaou 2L-3,5/20 v délce cca 400 m technického zhodnocení stávajíécí Lc a výstavba cca 150 m nové trasy. Lesní cesta je v zářezu a násypová strana LC je stabilizována opěrnou zdí. Na stávající LC budou dále navazova nové turistické stezky v celkové délce cca 1200 m o šířce do 2 m. Důvoden realizace turistických stezek je výtavba nového ekocentra na které budou tyto navazovat a tímto budou zpřístupňovat okolní lesní porosty. Součástí PD bude geodetické zaměření.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 004 403 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky