Veřejná zakázka: BP Žopka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6075
Systémové číslo: P15V00006069
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.06.2015
Nabídku podat do: 26.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 26.06.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Žopka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení kácení 6 ks stromů, 87m2 křovin a ořez větví 2ks stromů, přičemž ořez lípy v ř.km 1,660 provede certifikovaný arborista dle podmínky závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku č.j. HOL-21290/2014/ŽP/PP ze dne 2.12.2014. Hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena, nevyužitelná dřevní hmota bude kompletně zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.
Vodní tok: Žopka
IDVT: 10 191 507
ČHP: 4-12-02-126
ř. km nebo jiné určení místa plnění: ř. km 0,000-0,300 a 1,660.

Místo plnění: k.ú. Dobrotice, Žopy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 27 935 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky