Veřejná zakázka: SN Horky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6163
Systémové číslo: P15V00006157
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/035
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 514457
Počátek běhu lhůt: 25.06.2015
Nabídku podat do: 20.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 20.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SN Horky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavbu retenční nádrže s hrází o celkové délce 29,6 m, se základem zděné části hráze, která bude navazovat na zemní, homogenní hráz a úpravu terénu na levém břehu toku. Jádro zděné přehrážky bude vybudováno z vodostavebního betonu a bude obložené hrubým řádkovým zdivem. Pro umožnění převádění běžných průtoků a manipulace s hladinou vody v zátopě nádrže navazuje na stěnu přehrážky v ose průtočného profilu předsazená šachta výpustného zařízení - požeráku. Pod profilem přehrážky je pro opevnění navržen drsný skluz ze štětovitě osazeného lomového kamene na filtrační a podkladní vrstvu.
Místo plnění: k.ú. Čeložnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 255 091 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky