Veřejná zakázka: HAMERSKÝ HORNÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE - vypracování PD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001589
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 617
Systémové číslo: P15V00000617
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.05.2012
Nabídku podat do: 14.06.2012 09:30
Otevírání obálek: 14.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HAMERSKÝ HORNÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE - vypracování PD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt bude řešit kompletní rekonstrukci nádrže dle platných technických norem a právních předpisů. Bude navržena oprava hráze vč. doplnění či obnovy funkčních objektů (výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, rozdělovací objekt, obtokové koryto, příjezdová komunikace), odbahnění nádrže vč. uložení sedimentů, nezbytně nutné kácení dřevin, stavebně-statické zajištění a konzervace základů původního provozu pod hrází. Vytěžené sedimenty budou přednostně využity na terénní úpravy v blízkosti nádrže. Projekt určí zemník vč. posouzení vhodnosti zemin. Nádrž bude přednostně koncipována jako obtočná.
Projekt bude zpracován na základě aktuálních hydrologických dat ČHMÚ.
Projekt bude řešit zařazení nádrže do kategorie TBD.
Projekt bude řešit případné odnětí lesní půdy z PUPFL vč. výpočtu náhrad za odnětí (trvalé, dočasné) a smýcení porostů (vč. smýcení předčasného) spolu s předložením záborového elaborátu dotčeného území.
Projekt navrhne minimální zůstatkový průtok a způsob jeho zabezpečení.Doplňující informace ke zveřejnění:
Uchazeč odstoupil od smlouvy. Nedojde tak k plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky