Veřejná zakázka: LC Kapánská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6177
Systémové číslo: P15V00006171
Evidenční číslo zadavatele: S916/2015/112
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.06.2015
Nabídku podat do: 10.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 10.07.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Kapánská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení: Komunikace navržena jako obousměrná jednopruhová účelová komunikace z nestmelených konstrukčních vrstev, tvořených drceným kamenivem. Navržené směrové a výškové řešení kopíruje stávající stav. Návrhová kategorie lesní cesty je 2L 3,5/20 s jednosměrným příčným spádem. Součástí návrhu je řešení příčného a podélného odvodnění (včetně svodnic) tak, aby vyhovovala současným provozním potřebám lesnického provozu. Na řešenou odvozní LC navazují stávající přibližovací linky, kterou budou v místech křížení taktéž zpevněny. Na určených místech budou vytvořeny zpevněné skládky pro dřevo, které budou v některých místech zároveň plnit funkci výhyben, příp. točen. Bude provedena úprava odtokových poměrů, vytvoření průlehů na hospodářských sjezdech. Konstrukce vozovky: výplňové kamenivo štěrkodrti frakce 0-22 mm (zavibrovat do HDK), dále hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 mm HDK a štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠDB.

Místo plnění: k.ú. Dolní Bojanovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 880 283 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky