Veřejná zakázka: LC Mořská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6181
Systémové číslo: P15V00006175
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/329
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.07.2015
Nabídku podat do: 13.07.2015 09:30
Otevírání obálek: 13.07.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mořská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení lesní cesty 2L v CHKO Jizerské hory v cca 700 - 850 m n.m. v délce cca 1500 m.

V první části budoucekově rekonstruovány hospodářské sjezdy a propustky převádějící vodu napříč komunikací. V km 1,283 bude celkově rekonstruováno plnohodnotné obratiště.

Sjezdy a obratiště budou z povrchu z ŠD.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území CHKO Jizerské hory, bude veškeré kamenivo použité k výstavbě ŽULA (GRANIT).

Oprava lesní cesty 2L v CHKO Jizerské hory v cca 700 - 850 m n.m. v délce cca 1500 m.

V první části bude provedena oprava vrstvy z penetračního makadamu a to rozrytím stávající PM a zhotovení nové vrstvy z PM.

Odvodňovací příkopy budou vyčištěny. Stávající propustek v km 0,700 bude zrušen.

V druhé části bude rpovedena oprava nátrže zemního tělesa LC z rovnaniny z lomového kamene s vyklínováním líce v km 2,628.

Dále budou opraveny a vyčištěny stávající propustky - převádějící vodu napříč LC a přes hospodářské sjezdy.

Opraveny budou stávající skládky dřeva a stávající hospodářské sjezdy.

Tam, kde to dovolí stávající šířkové uspořádání budou zřízeny krajnice z ŠD fr. 0 - 32 (alt. 0 - 22) v tl. 80mm a šířce 250mm.
Místo plnění: k.ú. Albrechtice v Jizerských horách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 201 256 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky