Veřejná zakázka: Úsobrnský potok km 5,640-7,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6182
Systémové číslo: P15V00006176
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/067
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.05.2015
Nabídku podat do: 08.06.2015 10:00
Otevírání obálek: 08.06.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úsobrnský potok km 5,640-7,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení údržbových prací koryta vodního toku Úsobrnský potok (ČHP: 4-10-02-088) v km 5,640-7,400 v intravilánu obce Úsobrno. Bude provedeno odstranění sedimentů a náletových dřevin z koryta vodního toku.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Úsobrnský p.,ř.km 5,640-7,400 - nánosy" zpracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk., IČO: 63320819, Ing. Filip Brtna ČKAIT 1201995, dle dodatků projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Úsobrno

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 599 093 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky