Veřejná zakázka: Oprava LC Do sedmičky - LS Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6184
Systémové číslo: P15V00006178
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2015
Nabídku podat do: 15.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.07.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Do sedmičky - LS Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění pařezů narušujících krajnice a stávající příkopy (21ks), odkopávky, úprava pláně se zhutněním, seříznutí krajnic, konstr. vozovky komunikace dl. 537m šíře 3,3m a konstrukce vozovky rozjezdů do křižovatky dl. 28m šíře 4m a dl. 24m šíře 4m : podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 200 mm + podklad ze štěrkodrti fr. 0/22 mm v tl. 100 mm + pohoz kamenivem drceným fr. 2/5 mm v množství 2x do 30 kg/m2,
v km 0,019, 0,050, 0,083, 0,109, 0,190, 0,304, 0,368, 0,400, 0,437, 0,474 a 0,515 bude rozebráno 11ks stávajících nefunkčních kamenných svodnic dl. 5,0 m vč. jejich betonového lože a nahrazeny novými, svodnice budou kamenné s vyspárováním dl. 5m do betonového lože (C16/20) - kámen čedič, výtoky svodnic opatřeny odtokovým příkopem a zajištěné pohozem z kameniva drceného fr. 63/125 mm v rozsahu 1,0x0,5x0,3m,
bude provedeno čištění stávajících příkopů (šířka do 40cm, objem do 0,50 m3/m) - levostranný v km 0,019-0,238 a v km 0,304-0,454 + 6m příkopu od svodnic.
Místo plnění: k.ú. Dolní Prysk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 441 875 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky