Veřejná zakázka: Oprava LC SV Nová přes Julius - LS Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6185
Systémové číslo: P15V00006179
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2015
Nabídku podat do: 15.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.07.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC SV Nová přes Julius - LS Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění pařezů narušujících krajnice a stávající příkopy (14ks), odkopávky, úprava pláně se zhutněním, seříznutí krajnic, konstr. vozovky komunikace dl. 1130m šířky 3,3m a konstrukce vozovky rozjezdů dl. 22m šíře 3,5m, dl. 45m šíře 3,5m, dl. 10m šíře 3m a dl. 15m šíře 3m : podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 200 mm + podklad ze štěrkodrti fr. 0/22 mm v tl. 100 mm + pohoz kamenivem drceným fr. 2/5 mm v množství 2x do 30 kg/m2,
bude provedeno zpevnění stávajících skládek dřeva v km 0,173-0,213 (vlevo rozm. 40x7m), v km 0,223-0,243 (vlevo rozm. 20x5m), v km 1,004-1,019 (vlevo rozm. 15x5m), v km 1,109-1,129 (vlevo rozm. 20x8m) a v km 1,109-1,129 (vpravo rozm. 20x5m), konstrukce zpevněných skládek dřeva : podklad z hrubého kameniva fr. 63/125 mm v tl. 150 mm + podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 150 mm,
v km 0,855, 0,905 a 0,936 budou rozebrány 3ks stávajících nefunkčních ocelových svodnic dl. 5,0 m vč. jejich betonového lože a nahrazeny novými, svodnice budou ocelové dl. 5m osazené do betonového základu rozm. 600x600x5000 mm tř. C16/20, výtoky svodnic zajištěné pohozem z kameniva drceného fr. 63/125 mm v rozsahu 1,0x0,5x0,3m,
bude provedeno čištění stávajících příkopů (šířka do 40cm, objem do 0,50 m3/m) - pravostranný v km 0,000-0,150, 0,258-0,364, 0,534-0,706 a 0,983-1,141, bude provedeno čištění 3ks stávajících propustků DN 600 mm vč. nátoku a výtoku,
Místo plnění: k.ú. Dolní Falknov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 824 166 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky