Veřejná zakázka: Oprava LC Hessovka - LS Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6186
Systémové číslo: P15V00006180
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2015
Nabídku podat do: 15.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Hessovka - LS Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění pařezů narušujících krajnice a stávající příkopy (8ks), odkopávky, úprava pláně se zhutněním, seříznutí krajnic, konstr. vozovky komunikace dl. 830m šířky 3,2m, rozjezdu v křižovatce 15x3m+oblouk 20 m2 a konstrukce vozovky rozjezdu do porostu dl. 15m šíře 3,0m :
vyspravení nátrže v kom. dl. 180m š. 0,6m a hl. 0,2m hrubým kamenivem fr. 32/63 mm, podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 200 mm + podklad ze štěrkodrti fr. 0/22 mm v tl. 100 mm + pohoz kamenivem drceným fr. 2/5 mm v množství 2x do 30 kg/m2,
bude provedeno zpevnění stávajících skládek dřeva v km 0,291-0,316 (vlevo rozm. 25x4m), konstrukce zpevněné skládky dřeva : podklad z hrubého kameniva fr. 63/125 mm v tl. 150 mm + podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 150 mm,
v km 0,017, 0,080, 0,133, 0,212, 0,259, 0,338, 0,450 a 0,600 bude rozebráno 8ks stávajících nefunkčních ocelových svodnic dl. 5,0 m vč. jejich betonového lože a nahrazeny novými, svodnice budou ocelové dl. 5m osazené do betonového základu rozm. 600x600x5000 mm tř. C16/20, výtoky svodnic zajištěné pohozem z kameniva drceného fr. 63/125 mm v rozsahu 1,0x0,5x0,3m,
v km 0,059, 0,481, 0,631 a 0,655 (propust na rozjezdu) oprava 4ks stávajících nefunkčních propustků DN 600 dl. 5,0 m, propustky budou provedeny z betonových trub DN 600 mm v dl. 5 m, čela vyzděna z lom. kamene (čedič) na MC, vtok - jímky a dlažby vtok. příkopu z lom. kamene tl. 250 mm s vyspárováním, výtok - dlažby a pohozy dna odp. příkopu kamenivem drceným fr. 63/125 mm v tl. 200 mm na délku 1m (dlažby a pohozy budou ukončeny zajišťovacími prahy z betonu prostého),
bude provedeno čištění stávajících příkopů (šířka do 40cm, objem do 0,50 m3/m) - pravostranný v km 0,059 (15m do porostu), 0,338-0,631, 0,697-0,810, levostranný 0,000-0,059 a 0,398-0,830,
Místo plnění: k.ú. Království

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 350 650 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky