Veřejná zakázka: KOČIČÍ RYBNÍČKY – REKONSTRUKCE

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001592
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 619
Systémové číslo: P15V00000619
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.05.2012
Nabídku podat do: 14.06.2012 10:30
Otevírání obálek: 14.06.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KOČIČÍ RYBNÍČKY – REKONSTRUKCE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby na rekonstrukci dvou stávajících malých vodních nádrží Kočičí rybníčky na Prudkém potoce a jeho pravostranném přítoku v k.ú. Branka u Tachova, okres Tachov.
Popis stávajícího stavu:
Jedná se o dvě historické malé vodní nádrže na lesním pozemku p.p.č. 887/1 (vlastník ČR – Lesy ČR, s.p.), tvořící soustavu u někdejšího Kočičího mlýna. Spodní nádrž je bez vody, silně zazemněná, se zemní homogenní hrází, výpustné zařízení je nefunkční, bezpečnostní přeliv chybí.
Horní nádrž je menší, má částečné nadržení, je rovněž silně zanesená sedimenty a zarostlá mokřadní vegetací, bez výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Na hrázi rostou vzrostlé dřeviny.
Dokumentace vodních děl ani jiné doklady k nádržím se nedochovaly.
Popis návrhu a požadavků investora:
Dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci obou nádrží v soustavě dle platných technických norem a právních předpisů. Bude navržena oprava hrází vč. doplnění funkčních objektů (výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, bude posouzena možnost zřízení obtoku), odbahnění nádrží vč. uložení sedimentů, nezbytné kácení dřevin, bude vyhledán zemník vč. posouzení vhodnosti zemin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky