Veřejná zakázka: Oprava LC Ke Kočičáku - LS Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6191
Systémové číslo: P15V00006185
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/081
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2015
Nabídku podat do: 15.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 15.07.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Ke Kočičáku - LS Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
úsek č.1 - délky 618 m - odstranění křovin z krajnic a příkopů, odkopávky, úprava pláně se zhutněním, seříznutí krajnic, konstr. vozovky komunikace dl. 618m šířky 3,3m, konstr. rozjezdu do křižovatky a konstr. vozovky sjezdů do porostu rozm. 2x 15x3m : podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 200 mm + podklad ze štěrkodrti fr. 0/22 mm v tl. 100 mm + pohoz kamenivem drceným fr. 2/5 mm v množství 2x do 30 kg/m2,
v km 0,128, 0,231, 0,403 a 0,528 oprava 4ks stávajících nefunkčních propustků DN 600 dl. 5,0 m, propustky budou provedeny z betonových trub DN 600 mm v dl. 5 m, čela vyzděna z lom. kamene (čedič) na MC, vtok - dlažba vtok. příkopu z lom. kamene tl. 250 mm s vyspárováním, výtok - pohoz dna odp. příkopu kamenivem drceným fr. 63/125 mm v tl. 200 mm na délku 1m (dlažby a pohozy budou ukončeny zajišťovacími prahy z betonu prostého),
v km 0,144 a 0,253 oprava 2ks stávajících nefunkčních hosp. propustků DN 400 dl. 7,5 m, propustky budou provedeny z betonových trub DN 400 mm v dl. 7,5 m, čela vyzděna z lom. kamene (čedič) na MC, vtok a výtok - dlažba příkopu z lom. kamene tl. 250 mm s vyspárováním, pohoz dna odp. příkopu kamenivem drceným fr. 63/125 mm v tl. 200 mm na délku 1m,
bude provedeno čištění stávajících příkopů (šířka do 40cm, objem do 0,50 m3/m) - levostranný v km 0,000-0,640 a pravostranný v km -0,047-0,620,

úsek č.2 - délky 722 m - odstranění pařezů narušujících krajnice a stávající příkopy (11ks), odkopávky, úprava pláně se zhutněním, seříznutí krajnic, konstr. vozovky komunikace dl. 722m šířky 3,3m a konstrukce vozovky sjezdů do porostu (5ks) rozm. 15x3m : podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 200 mm + podklad ze štěrkodrti fr. 0/22 mm v tl. 100 mm + pohoz kamenivem drceným fr. 2/5 mm v množství 2x do 30 kg/m2,
v km 0,592, 0,632, 0,672, 0,712 a 0,752 bude rozebráno 5ks stávajících nefunkčních kamenných svodnic dl. 5,0 m vč. jejich betonového lože a nahrazeny novými, 5ks kamenných svodnic dl. 5,0 m do betonového lože - kámen čedič, výtoky svodnic zajištěné pohozem z kameniva drceného fr. 63/125 mm v rozsahu 1,0x0,5x0,3m,
v km 0,154 oprava 1ks stávajícího nefunkčního propustku DN 600 dl. 5,0 m, propustek bude proveden z betonových trub DN 600 mm v dl. 5 m, čela vyzděna z lom. kamene (čedič) na MC, vtok a výtok - dlažba příkopu z lom. kamene tl. 250 mm s vyspárováním, výtok - pohoz dna odp. příkopu kamenivem drceným fr. 63/125 mm v tl. 200 mm na délku 1m (dlažby a pohozy budou ukončeny zajišťovacími prahy z betonu prostého),
v km 0,009, 0,310, 0,347 a 0,523 oprava 4ks stávajících nefunkčních hosp. propustků DN 400 dl. 7,5 m, propustky budou provedeny z betonových trub DN 400 mm v dl. 7,5 m, čela vyzděna z lom. kamene (čedič) na MC, vtok a výtok - dlažba příkopu z lom. kamene tl. 250 mm s vyspárováním, pohoz dna odp. příkopu kamenivem drceným fr. 63/125 mm v tl. 200 mm na délku 1m,
bude provedeno čištění stávajících příkopů (šířka do 40cm, objem do 0,50 m3/m) - levostranný v km 0,000-0,030, 0,154-0,752 a pravostranný v km 0,154-0,205, 0,297-0,772 + 10m příkopu do porostu,

Místo plnění: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 939 657 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky