Veřejná zakázka: Rychnovský potok ř.km 0,400-0,635- čištění toku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001603
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 621
Systémové číslo: P15V00000621
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.06.2012
Nabídku podat do: 20.06.2012 09:30
Otevírání obálek: 20.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rychnovský potok ř.km 0,400-0,635- čištění toku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o drobný vodní tok v korytě přirozeném, koryto toku je zaneseno téměř v celém profilu toku nánosem a organickými naplaveninami, někde je porostlé stromy a křovinami. Tok se rozlévá na okolní pozemky, které jsou silně podmáčené.
Jedná se o provedení údržby k zajištění řádné funkce výše uvedeného toku, jeho pročištění od sedimentu, odstranění křovin a stromů a vodního porostu, čímž dojde ke zlepšení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace, vypracované projektovou kanceláří – EKOSERVIS Č. Budějovice, Široká 8, 370 01 Č. Budějovice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 113 394 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky