Veřejná zakázka: Výstavba LC Řivňák - vícepráce - JŘBU III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6212
Systémové číslo: P15V00006206
Evidenční číslo zadavatele: S919/2015/137
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 517867
Počátek běhu lhůt: 30.06.2015
Nabídku podat do: 02.07.2015 08:00
Otevírání obálek: 02.07.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Řivňák - vícepráce - JŘBU III.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Na LC bylo provedeno zlepšení podloží stabilizací hydraulickým pojivem. Následně byly provedeny statické zatěžovací zkoušky. Výsledky byly v rozmezí 8 - 23 MPa. Projektovaná únosnost na zlepšeném podloží byla 45 MPa. Z tohoto důvodu bude provedeno zvýšení únosnosti zemní pláně lomovým kamenem o velikosti zrna do 80 kg a tl. 0,25 m a to v úseku na SO 01 0,190 – 0,420 km a 0,510 – 0,870 km; na SO 03 0,000 – 0,250 km. Na takto zlepšené pláni budou zřízeny konstrukční vrstvy. Ty budou doplněny výplňovým drceným kamenivem frakce 0/32 v množství 70 kg/m2, které budou zavibrovány do konstrukční vrstvy ze ŠD frakce 32/63 v úseku SO 01 0,000 – 1,250 km, SO 03 0,000 – 0,130 km. Bude tak zajištěno stabilní zhutnění podkladní vrstvy a větší únosnost. Zároveň se zamezí v rozšiřování podkladní vrstvy do šířky. Provedení výplňového kameniva bude provedeno za přítomnosti technického dozoru investora a bude doložena fotodokumentace.
Místo plnění: k. ú. Pustá Kamenice, p. č. 1223/1, k. ú. Svratouch, p. č. 1957

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 583 477 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky