Veřejná zakázka: Rumzovský járek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6226
Systémové číslo: P15V00006220
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.07.2015
Nabídku podat do: 23.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 23.07.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rumzovský járek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci stavebních prací bude provedeno obnovení stability koryta vodního toku Rumzovský járek v intravilánu města Dubňany. Stavbou bude řešen úsek koryta toku v km 2,770-4,573. V rámci stavebních prací bude provedeno odtěžení sedimentů, stabilní (funkční) dlažby z betonových tvárnic budou ponechány a po odtěžení sedimentů očištěny. Silně poškozené, nestabilní a rozplavené podélné úpravy (laťové plůtky, poškozené opevnění z betonových dlaždic) budou odstraněny (vybourány) a nahrazeny patkou z rovnaniny z lomového kamene.
Místo plnění: k.ú. Dubňany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 961 409 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky