Veřejná zakázka: BP Pilský potok ř.km 4,4-5,1; BP Příběnický potok ř.km 3,50-4,25; BP Kamenodvorský potok ř.km 1,05-1,27 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6232
Systémové číslo: P15V00006226
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2015
Nabídku podat do: 22.07.2015 08:00
Otevírání obálek: 22.07.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pilský potok ř.km 4,4-5,1; BP Příběnický potok ř.km 3,50-4,25; BP Kamenodvorský potok ř.km 1,05-1,27 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Popis stávajícího stavu:
Podél Pilského potoka, se nachází v intravilánu obce Drhovice dlouhodobě neobhospodařovaný porost složený zejména z přestárlých vrb.
Popis návrhu a požadavků investora:
Bude zpracována projektová dokumentace na provedení údržby břehového porostu. Z porostu budou odstraněny neperspektivní dřeviny (suché, zlomené, přestárlé) a křoviny zasahující do průtočného profilu toku. Dále dojde k zmlazení hlavatých vrb. Budou ponechány doupné stromy zejména v dolní části úseku údržby. V případě potřeby bude PD doplněna o návrh výsadeb.
Dřeviny budou v terénu vyznačeny reflexní barvou. V rámci zpracování PD bude provedena sumarizace dřevin určených k odstranění, změření pařezového průměru a obvodu ve výčetní tloušťce. Všechny dřeviny budou zakresleny do pozemkové situace s uvedením jednotlivých vlastníků. Od všech dotčených vlastníků budou získána písemná vyjádření (souhlasy). V rámci zpracování PD budou zajištěny souhlasy k přístupům k toku (od vlastníků, případně nájemců). Zásah bude projednán s místně příslušným orgánem ochrany přírody (ORP Tábor).
B. „BP Příběnický potok ř. km 3,500 – 4,250“:
Místo realizace zakázky: k.ú.: Slapy u Tábora, Malšice, obec: Slapy, Malšice stavební úřad: MěÚ Tábor, obec s rozšířenou působností: Tábor, okres: Tábor, kraj: Jihočeský
Název toku: Příběnický potok (IDVT 10273902)
ČHP: 1-07-04-082
Klasifikace předmětu zakázky – kód CPV: 71322000-1
Specifikace předmětu zakázky:
Podél Příběnického potoka, jehož koryto bylo v minulosti upraveno, se nachází dlouhodobě neobhospodařovaný porost složený zejména z olší a vrb. Lokalita se nachází v extravilánu.

Popis návrhu a požadavků investora:
Bude zpracována projektová dokumentace na provedení údržby břehového porostu. Z porostu budou odstraněny neperspektivní dřeviny (suché, zlomené, přestárlé) a křoviny zasahující do průtočného profilu toku. Dále dojde k zmlazení hlavatých vrb. V případě potřeby bude PD doplněna o návrh výsadeb.
Dřeviny budou v terénu vyznačeny reflexní barvou. V rámci zpracování PD bude provedena sumarizace dřevin určených k odstranění, změření pařezového průměru a obvodu ve výčetní tloušťce. Všechny dřeviny budou zakresleny do pozemkové situace s uvedením jednotlivých vlastníků. Od všech dotčených vlastníků budou získány písemná vyjádření (souhlasy). V rámci zpracování PD budou zajištěny souhlasy k přístupům k toku (od vlastníků, případně nájemců). Zásah bude projednán s místně příslušným orgánem ochrany přírody (ORP Tábor).
Vlastní zásah bude navržen se zřetelem na lokaci (intravilán).

C. „BP Kamenodvorský potok ř. km 1,050 – 1,270“:
Místo realizace zakázky: k.ú.: Bežerovice, obec: Sudoměřice u Bechyně, stavební úřad: MěÚ Bechyně, obec s rozšířenou působností: Tábor, okres: Tábor, kraj: Jihočeský
Název toku: Kamenodvorský potok (IDVT 10256291)
ČHP: 1-07-04-112
Klasifikace předmětu zakázky – kód CPV: 71322000-1
Specifikace předmětu zakázky:
Podél Kamenodvorského potoka, v úseku mezi rybníkem Radostný a Defilé, se nachází dlouhodobě neobhospodařovaný porost složený zejména z olší a vrb. Lokalita je v extravilánu.
Popis návrhu a požadavků investora:
Bude zpracována projektová dokumentace na provedení údržby břehového porostu. Z porostu budou odstraněny neperspektivní dřeviny (suché, zlomené, přestárlé) a křoviny zasahující do průtočného profilu toku. Dále dojde k zmlazení hlavatých vrb. V případě potřeby bude PD doplněna o návrh výsadeb.
Dřeviny budou v terénu vyznačeny reflexní barvou. V rámci zpracování PD bude provedena sumarizace dřevin určených k odstranění, změření pařezového průměru a obvodu ve výčetní tloušťce. Všechny dřeviny budou zakresleny do pozemkové situace s uvedením jednotlivých vlastníků. Od všech dotčených vlastníků budou získána písemná vyjádření (souhlasy). V rámci zpracování PD budou zajištěny souhlasy k přístupům k toku (od vlastníků, případně nájemců). Zásah bude projednán s místně příslušným orgánem ochrany přírody (ORP Tábor).
Vlastní zásah bude navržen se zřetelem na lokaci (extravilán), prostor mezi dvěma vodními nádržemi.

Místo plnění: k.ú.: Drhovice, obec: Drhovice, k.ú.: Slapy u Tábora, Malšice, obec: Slapy, Malšice; k.ú.: Bežerovice, obec: Sudoměřice u Bechyně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy