Veřejná zakázka: LP Tyterského ř.km 0,600 – 0,930

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6245
Systémové číslo: P15V00006239
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/068
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 515301
Počátek běhu lhůt: 11.07.2015
Nabídku podat do: 03.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 03.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Tyterského ř.km 0,600 – 0,930
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Důsledkem povodňových stavů během měsíce června 2013 byly poškozeny stávající objekty na vodním toku LP Tyterského potoka, v úseku ř.km 0,600 - 0,930. Zájmová část toku se z větší části nachází v zastavěné části obce Skřivaň. Jedná se o tři kamenné stupně a úpravu koryta tvořenou příkopovými tvárnicemi, kamenným skluzem a zatrubněním. Kamenné stupně jsou z části poškozené (chybějící kámen, vývařiště chybí zcela). Dále došlo k poškození části stávající úpravy, která je tvořena příkopovými tvárnicemi, kamenným skluzem a zatrubněním v ř.km 0,790 – 0,850. V uvedeném místě úprava koryta následkem povodně zcela chybí. Vznikla zde nátrž obou břehů o délce cca 60 m a výšce v rozmezí 2 – 6 m. Zbývající část stávající úpravy, která je tvořena příkopovými tvárnicemi, kamenným skluzem a zatrubněním je pomístně poškozená (uvolněné tvárnice, chybějící kámen).
Jedná se o odstranění povodňové škody - dotační akce. Práce budou sestávat z provedení tří stavebních objektů – Rekonstrukce kamenných stupňů, Stabilizace nátrže koryta a Rekonstrukce stávající úpravy na LP Tyterského potoka, č.h.p. 1-11-02-14, v úseku ř.km 0,600-0,930.
Stručný popis: provedení rekonstrukce stávajících objektů – stupňů a stávající úpravy toku (příkopové tvárnice, kamenný skluz) a stabilizace nátrže koryta toku v intravilánu obce Skřivaň. Tři kamenné stupně v zájmovém úseku toku jsou v havarijním stavu (celkem se jedná o tři stupně, které jsou částečně poškozené, se zcela chybějícím vývařištěm a kamenem). Bude provedena jejich rekonstrukce doplněním kamenného zdiva na CM a rekonstrukce vývarů těžkým záhozem. Nátrž břehů koryta v délce cca 60 m bude stabilizována příčnými objekty (prahy) a mezi nimi realizován těžký kamenný zához. V délce cca 80 m je navržena rekonstrukce stávajícího opevnění – výměna stávajících žlabovek, dlažba do betonového lože, doplnění kamene, přespárování). V rámci zařízení staveniště bude zřízena dočasná přístupová komunikace v délce 670 m.


Místo plnění: k.ú. Skřiváň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 022 342 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky