Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Liščák na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6247
Systémové číslo: P15V00006241
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/114
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.07.2015
Nabídku podat do: 24.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 24.07.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Liščák na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
rekonstrukce stávající LC Liščák, inventární číslo: 318 273
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15 ,celková délka 1,2 km
• konstrukce vozovky: nezpevněná cesta
• délka rekonstruovaného úseku: 1205 m
• přibližná nadmořská výška: 610 m
• současný stav lesní cesty: nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, chybějící příčné objekty
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení
• technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev, zvýšení únosnosti pláně mechanickou stabilizací / geomříž/, rozšíření tělesa vozovky, odvodnění /trubní propustky, vsakovací drény , instalace svodnic, vybudování odvodňovacích příkopů/ ,nové hospodářské sjezdy, obratiště
-kategorizace stavby: 14, revír Luby, k.ú.: Horní Luby ,Luby II
Místo plnění: k.ú. Horní Luby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 344 498 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky