Veřejná zakázka: LC Maliňákem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6329
Systémové číslo: P15V00006323
Evidenční číslo zadavatele: S4/2015/080
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.07.2015
Nabídku podat do: 03.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 03.08.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Maliňákem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce LC Maliňákem, obora Moravský Krumlov.
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty kategorie 3L se záměrem na převedení do kategorie 2L včetně vyřešení podélného a příčného odvodnění, rozšíření oblouků, vybudování výhyben, sjezdů a točen. Předmětná lesní cesta je v současné době ve velmi poškozeném stavu a pro plánovaný odvoz dřevní hmoty a myslivecké hospodaření je nepoužitelná. Z tohoto důvodu je navrženo odstranění travin, výřez náletových dřevin, vybudování příkopů, stržení nánosů na krajnicích, úprava, hutnění a profilování stávajících povrchů komunikací, pokládka železobetonových trubních propustků, rozšíření na 3,5 m a zpevnění ŠD fr. 0-63 mm a DK fr. 32-63 mm v průměrných tloušťkách po zhutnění 200 mm. Dále bude provedeno vybudování odvodňovacích koryt, vsakovacích jímek a terénní úpravy na zemních linkách.
Místo plnění: Obora Moravský Krumlov, k.ú. Budkovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 976 689 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky