Veřejná zakázka: BP Věžecký p., k.ú. Věžky, Zlobice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6340
Systémové číslo: P15V00006334
Evidenční číslo zadavatele: 957/2015/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.07.2015
Nabídku podat do: 28.07.2015 11:00
Otevírání obálek: 28.07.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Věžecký p., k.ú. Věžky, Zlobice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedena výchovná probírka na břehovém porostu VT Věžecký potok ve Věžkách na parcele č. 189, 342, 1389 a 261 k.ú. Věžky a ve Zlobicích p.č.1039 k.ú. Zlobice, vlastník ČR - Lesy ČR, s.p.
Součástí díla je i následné odvětvení odstraněných stromů a likvidace hmoty nehroubí, přičemž veškerá vzniklá dřevní hmota hroubí bude zhotovitelem odkoupena. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Věžecký potok
IDVT: 10202950
ČHP: 4-12-02-0660
ř. km nebo jiné určení místa plnění: ř. km 8,700 -9,300 k.ú.Věžky
ř. km nebo jiné určení místa plnění: ř. km 4,900 -5,400 k.ú. Zlobice

Bližší specifikace viz technická zpráva.

Místo plnění: k.ú. Věžky, Zlobice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 128 992 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky