Veřejná zakázka: LC Bohuslavská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6353
Systémové číslo: P15V00006347
Evidenční číslo zadavatele: S911/2015/343
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2015
Nabídku podat do: 12.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 12.08.2015 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bohuslavská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci opravy budou provedeny ořezy stromů a křovin v průjezdném profilu, strženy krajnice cesty po obou stranách, povrch lesní cesty bude zbaven nečistot a rozvolněných částí. Výtluky a prosedliny budou pečlivě vyčištěny a sanovány obalovaným kamenivem s důkladným zhutněním. Hmota z čištění plochy lesní cesty bude rozprostřena v dosahu hrany komunikace tak, aby nebránila odtoku povrchových vod.
Na takto připravenou a očištěnou konstrukci bude v plné délce a šíři nanesen spojovací asfaltový nátěr a následně živičný koberec tloušťky 5 cm dle ČSN 736127.
Plocha komunikace byla počítána jako násobek délky a šířky s připočtením 5 % na napojeních a rozšířeních. Vzhledem k tomu, že komunikace při své délce nemá konstantní šíři, jež se pohybuje mezi 3,0-3,5 metru, byla zvolena průměrná šířka na 3,3 metru. V konci úpravy patrně nebude možné dodržet stanovenou šířku komunikace. Pokud tomu tak po obnažení krajnic bude, stanoví se výměra a zapíše do stavebního deníku.
Veškeré další opravy jsou specifikovány a zahrnuty do položkového rozpočtu s popisem jednotlivých položek.

Místo plnění: Bohuslavice, Chuchelná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 956 531 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky