Veřejná zakázka: Oprava LC Pod zdí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6355
Systémové číslo: P15V00006349
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/483
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2015
Nabídku podat do: 04.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 04.08.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Pod zdí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a TZ lesní cesty v celkové délce 755 m
Stavba má dva objekty:
SO 101 se zpevněným povrchem z ŠD v km 0,0 – 0,710 m.
Stavba představuje běžnou opravu štěrkového povrchu v místě stávající lesní cesty.
Nejdříve bude provedeno mýcení křovin a odstranění pařezů, v tomto úseku se příkopy nezřizují.
Stávající komunikace bude očištěna od hlinitých nánosů v prům. tl. 70mm a tím upraveny příčné sklony
Přebytečný materiál, bude rozrovnán v trase a v okolí komunikace do vzdálenosti 200m.
Na takto upravenou vrstvu bude položena vrstva z ŠD fr. 32-63 v tl. 200mm která bude zadrcena ŠD fr 0-22 v množství 2*35kg*m2 ( +- 40mm).
Příčný sklon bude jednostranný 3-5%.
SO 102 se zpevněným povrchem z ŠD v km 0,710 – 0,755 m
Stavba představuje technické zhodnocení štěrkového povrchu v místě stávající lesní cesty. Dále budou zřízeny propustky a obnoveny zemní příkopy v rámci odvodnění komunikace
Celková délka komunikace SO 102 -- 45,0 m
Nejdříve bude provedeno mýcení křovin a odstranění pařezů, dále budou vyčištěny příkopy a zřízeny propustky .
Stávající komunikace, zcela zdevastované obratiště a skládka dřeva, budou očištěny od hlinitých nánosů v prům. tl. 300mm a tím upraveny příčné sklony a částečně použity do násypů se zhutněním
Přebytečný materiál, bude rozrovnán v okolí komunikace.
Na takto upravenou parapláň bude položena geotextilie a sanační vrstva z vhodného nakupovaného materiálu fr. 0-250 v předpokládané prům tl 300mm se zhutněním a rozrovnáním, tato vrstva bude pro účely zkoušek brána jako pláň. Pro daný účel je možno použít netříděný (necertifikovaný) odval z lomu, nebo pískovny.
Dále bude zhotovena plná konstrukce komunikace z ŠD v tl. 2*200mm , fr. 32-63 , se zadrcením ŠD fr 0-22 a to v množství 2*35kg*m2 ( +- 40mm).
V tomto místě budou provedeny 2 propustky z trub betonových s kamennými čely a jímkou ( P1 DN 600 / 15,0m a P2 DN 600/7,5m. ).
Příčný sklon bude jednostranný 3-5%, do zemního příkopu. Konec úpravy bude proveden zemní svodnicí do příkopu.
Místo plnění: k.ú. Svojkov, Bukovany u N.Boru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 519 893 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky