Veřejná zakázka: Oprava LC Rousínovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6356
Systémové číslo: P15V00006350
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/468
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2015
Nabídku podat do: 04.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 04.08.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Rousínovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty 2L v délce 1230 m. Stavba obsahuje 3 stavební objekty.
SO 101 – reprofilace - se zpevněným povrchem z ŠD v km 0,0 – 0,690 m.
Stavba představuje běžnou údržbu úpravu dosavadního krytu z kameniva drceného s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru s doplněním kamenivem drceným v množství 0,08-0,1m3/m2 . Dále budou opraveny propustky a obnoveny zemní příkopy v rámci odvodnění komunikace .
SO 102 se zpevněným povrchem z ŠD v km 0,690 – 1,230 m.
Stavba představuje opravu štěrkového povrchu v místě stávající lesní cesty - srovnání a doplnění konstrukce štěrkem v tl. 15 cm . Dále budou opraveny propustky a obnoveny zemní příkopy v rámci odvodnění komunikace.
SO 110 Technické zhodnocení v km 0,0 – 1,230 m.
Stavba představuje technické zhodnocení cesty - doplnění konstrukce stávajících skládek dřeva, osazení závory a svislé dopr. značení, nová kamenná svodnice, 2 nové propustky DN 600 a kamenný brod.

Místo plnění: k.ú. Svor

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 147 862 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky