Veřejná zakázka: Hrachovka ř.km 0,992 - 1,239

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6359
Systémové číslo: P15V00006353
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/113
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2015
Nabídku podat do: 04.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 04.08.2015 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hrachovka ř.km 0,992 - 1,239
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o odstranění povodňové škody vzniklé při povodních 6/2013 na vodním toku Hrachovka, došlo k poškození gabionového opevnění v korytě vodního toku. Účelem stavby je rekonstrukce stávající opěrné zdi gabionové konstrukce opěrnou zdí z kamenné rovnaniny. Dojde k zajištění stability levého břehu vodního toku tedy i sousedící cesty. V rámci akce bude dno osazeno příčnými objekty (kamenné prahy) v počtu 9 kusů. Prahy zabraňují zahlubování koryta a zajišťují niveletu dna. Stavba se nachází v korytě vodního toku.

K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
žádost o st. povolení bylo podáno dne 5.5. 2015 na příslušném vodoprávním úřadu, tzn. Městském úřadu Sedlčany, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství – náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany.

Dalšími přílohami jsou:

- MěÚ Sedlčany, odbor ŽP, Rozhodnutí - stavební povolení, ze dne 8.6. 2015, č.j. ŽP/9303/2015/Ja
- MěÚ Sedlčany, odbor ŽP, závazné stanovisko ke stavbě do 50-ti metrů od okraje lesních pozemků, ze dne 22.5. 2015, č.j. ŽP/8707/2015-2
- MěÚ Sedlčany, Koordinované stanovisko ORP, ze dne 25.3.2015, č.j. T/3637/2015
- MěÚ Sedlčany, odbor ŽP, závazné stanovisko k zásahu do VKP, ze dne 19.3. 2015, č.j. ŽP/5826/2015
- Stanovisko PVL, ze dne 2.3. 2015, zn. 10790/2015-242/Ma/SP 2014/4129
- Stanovisko ČRS MO Příbram, stanovisko k akci ze dne 7.4.2015
- Obec Milešov, Stanovisko k PD, ze dne 5.3. 2015
- ČEPS, a.s., ze dne 26.1. 2015, č.j.0000007407
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 26.1. 2015 č.j. E001291/15
- Obecní úřad Milín, územní souhlas ze dne 29.1. 2014, č.j. 36/2014
- Itself s.r.o., ze dne 12.2 2015, č.j.15/000274
- Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, č.j. 0100369323
- Vyjádření RWE, ze dne 26.1.2015, zn.: 5001058309
- Vyjádření MERO ČR, a.s., č.j. 2015/01/6405 ze dne 26.1 2015
- Vyjádření O2 Czech Republic a.s., ze dne 26.1. 2015, č.j. 515546/15
- Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 26.1. 2015 č.j. 4247/15
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o., ze dne 26.1. 2015, zn. 552/15/OVP/N
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 26.1.2015, č.j. E01696/15
souhlasy se vstupy na pozemky
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Hrachovka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 681 722 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky