Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC U Zaorala - LS Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6360
Systémové číslo: P15V00006354
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/064
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2015
Nabídku podat do: 04.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 04.08.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC U Zaorala - LS Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění pařezů (52ks), odkopávky a násypy vč. svahování, odstranění kamenů, úprava pláně, konstr. sjezdů do porostu, rozjezdů v křižovatkách, skládek dřeva a vozovky komunikace v km 0,000-0,177, v km 0,237-1,177 a v km 1,237-1,780: podklad z hrubého drceného kameniva HDK fr. 32/63 mm v tl. 200 mm + posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým fr. 2/5 mm v množství 2x do 30kg/m2, konstr. vozovky komunikace v km 0,177-0,237 a v km 1,177-1,237 : podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0/63 mm v tl. 200 mm + hrubé drcené kamenivo HDK fr. 32/63 mm v tl. 200 mm + posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým fr. 2/5 mm v množství 2x do 30kg/m2, oboustranné zemní krajnice se zhutněním šíře 0,5m, 16ks kamenných svodnic dl. 5,0 m do betonového lože - kámen čedič, 3 ks propustků z betonových trub DN 600 mm v dl. 1ks po 5m a 2ks po 7,5m, čela betonová s obkladem z lom. kamene (čedič) s vyspárováním, vtok a výtok - dlažby do beton. lože,
bude provedeno zpevnění hosp. sjezdů do porostu, rozjezdů v křižovatkách a zpevnění skládek dřeva (rozm. 4x20m, 4x20m, 15x25m a 15x40m),
lichoběžníkové příkopy s šířkou dna 40cm a min. hloubkou 20cm pod přilehlou hranu pláně vozovky v celkové délce 390 m

Místo plnění: k.ú. Staré Křečany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 893 360 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky