Veřejná zakázka: Kamenička

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6366
Systémové číslo: P15V00006360
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2015
Nabídku podat do: 04.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 04.08.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kamenička
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci stavebních prací bude provedena údržba vodního toku Kamenička (km 3,550 - 5,290) v intravilánu obce Kamenice. V rámci prací bude provedeno odstranění sedimentů a náletových dřevin z průtočného profilu koryta. Dále bude provedena oprava podélného opevnění zdiva z lomového kamene, oprava narušeného základu opěrné zdi a vybudování stabilizačních pasů ve dně toku.
Místo plnění: k.ú. Kamenice u Jihlavy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 476 024 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky