Veřejná zakázka: Stanišová km 0,952-1,057

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6380
Systémové číslo: P15V00006374
Evidenční číslo zadavatele: S957/2015/097
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.07.2015
Nabídku podat do: 14.07.2015 10:00
Otevírání obálek: 14.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stanišová km 0,952-1,057
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1.Projektová dokumentace je tvořena dvěma stavebními objekty SO1 a SO2. Předmětem tohoto výběrového řízení je stavební objekt SO1.
2.Stavba řeší směrovou i výškovou úpravu toku v km 0,952 - 1,053. Koryto je navrženo na kapcitu Q20 se zpevněním obou břehů kamennými rovnaninami. Podélný profil budou zajišťovat příčné pasy z kamenné rovnaniny přes 200 kg/ks.
3.Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Stanišová km 0,952 -1,057" zpracované Ing. Pavlem Skalickým,Karafiátova 1312, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 61602612, ČKAIT 1300226 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Mikulůvka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 977 225 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky