Veřejná zakázka: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - PD+AD a Manipulační a provozní řád VN Sedlinka - aktualizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6386
Systémové číslo: P15V00006380
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.06.2015
Nabídku podat do: 07.07.2015 09:00
Otevírání obálek: 07.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN - PD+AD a Manipulační a provozní řád VN Sedlinka - aktualizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je:
- zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN“,
- zpracování podkladů pro podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami,
- aktualizace Manipulačního a provozního řádu VN Sedlinka,
- výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Projektová dokumentace bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.


Místo plnění: IDVT 10214986, čhp 2-02-03-008, katastrální území Suché Lazce, obec Suché Lazce, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 751 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky