Veřejná zakázka: Oprava a údržba odvozních lesních cest na R Zelená Bouda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6398
Systémové číslo: P15V00006392
Evidenční číslo zadavatele: S921/2015/236
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.08.2015
Nabídku podat do: 12.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 12.08.2015 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a údržba odvozních lesních cest na R Zelená Bouda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Mečeřížská: Účelem opravy a drobných stav. úprav je: odstranění nedostatků v odvodnění (čištění propustů a příkopů, nové propusty, nové svodnice), stržení nadvýšeného středu a krajnic, vyplnění výtluků, kolejí a erozních rýh, úprava příčného sklonu vozovky, zesílení krytu vozovky, homogenizace krytu v celé délce cesty, úprava povrchu a odvodnění dvou stávajících lesních skládek, výměna stávajících závor. Stavba bude budována jako jeden celek, bez rozdělení do stavebních objektů.Výkaz výměr a rozpočet byly rozděleny do 4 stavebních objektů: obj101 – LC Mečeřížská 1.část – oprava, obj102 – LC Mečeřížská 1.část – investice, obj103 – LC Mečeřížská 2.část – údržba, obj901 – Vedlejší rozpočtové náklady. Údržba LC Kochánecká: účelem údržby je: odstranění nedostatků v odvodnění (čištění propustů a příkopů, doplnění svodnic), stržení nadvýšeného středu a krajnic, vyplnění výtluků, kolejí a erozních rýh, úprava příčného sklonu v daném úseku, oprava krytu vozovky ve vybraných úsecích cesty.
Oprava a údržba obou lesních cest bude probíhat na lesním pozemku parc.č.413/1 v katastrálním území Kochánky, který je ve vlastnictví investora.Místo plnění: p.č. 413/1, k.ú. Kochánky, okres Mladá Boleslav Středočeský kraj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 859 706 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků