Veřejná zakázka: LC Průběžná - rekonstrukce - LS Rumburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6400
Systémové číslo: P15V00006394
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/154
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.08.2015
Nabídku podat do: 11.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 11.08.2015 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Průběžná - rekonstrukce - LS Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení stavby :
SO 101 úsek dl. 420 m - skrývka, odkopávky, úprava pláně, odstranění pařezů (18ks), konstr. vozovky šíře 3,5 m – pláň stabilizovaná vrstvou z popílkového stabilizátu v tl. 300 mm, podklad ze ŠD fr. 0/63 mm v tl. 150 mm + podklad z hrubého drceného kameniva fr. 32/63 mm v tl. 200 mm + pohoz lom. výsivkami 2x 30-35 kg/m2, 4ks kamenných svodnic dl. 4,5 m do betonového lože - kámen čedič, výtoky svodnic zajištěny pohozem z kameniva drceného fr. 63/125 mm v rozm. 0,5x1,0x0,3 m, 2x zpevnění odboček do porostu rozm. 3x15 m, 1x zpevnění skládky dřeva rozm. 30x10 m, v km 0,616 až 0,660 provedeno okružní obratiště, konstr. vozovky na odbočkách, skládce a obratišti – vrstva z popílkového stabilizátu v tl. 300 mm + podklad ze ŠD fr. 0/63 mm v tl. 150 mm + podklad z hrubého drcenného kameniva fr. 32/63 mm v tl. 200 mm + pohoz lom. výsivkami 2x 30-35 kg/m2, SO 102 úsek dl. 240 m - skrývka, odkopávka - vyrovnání pláně, konstr. vozovky šíře 3,5 m – doplnění dosavadního krytu kamenivem drceným v množství 0,08-0,10 m3/m2 + pohoz lom. výsivkami 2x 30-35 kg/m2
Místo plnění: k.ú. Lobendava, k.ú. Severní

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 342 387 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky