Veřejná zakázka: BP Dobřejovický potok, ř.km 0,350 - 1,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6405
Systémové číslo: P15V00006399
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.08.2015
Nabídku podat do: 13.08.2015 08:30
Otevírání obálek: 13.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Dobřejovický potok, ř.km 0,350 - 1,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se údržbu břehového porostu Dobřejovického potoka. Údržba probíhá v neupraveném úseku toku, kde je břehový porost zanedbaný a přestárlý. Dojde k pokácení vyznačeného břehového porostu, jeho složení v celých kmenech, nehroubí bude spáleno. Pokácená dřevní hmota bude předána vlastníkům pozemků, bude na ni vyhotoven číselník pokácené dřevní hmoty. Pozemky budou upraveny do původního stavu.
Rozsah akce je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr - „Dobřejovický potok ř.km 0,300 – 1,600", vypracované firmou EKOSERVIS CB s.r.o..
POZOR!!! Z důvodu neudělení souhlasu s realizací akce nebudou káceny stromy č. 8,9, 13, 14, 15, 16, 22,23,24,25, 39,40,41,42,43 a 44 (číslování dle PD). Tyto stromy odstraní vlastníci pozemků svými silami, nebo již byly odstraněny. Přiložený slepý rozpočet k ocenění je již ponížen o výše uvedené počty stromů. Pro nacenění prací je nezbytná prohlídka staveniště – některé stromy jsou vícekmeny.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
• Závané stanovisko k zásahu do VKP

Místo plnění: Dobřejovice u Hosína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 199 199 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy