Veřejná zakázka: BP Kocába ř. km 31,700-35,300 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6407
Systémové číslo: P15V00006401
Evidenční číslo zadavatele: 954/2015/047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.08.2015
Nabídku podat do: 14.08.2015 09:30
Otevírání obálek: 14.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kocába ř. km 31,700-35,300 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude zpracována projektová dokumentace na provedení údržby břehového porostu. Z porostu budou odstraněny neperspektivní dřeviny (suché, zlomené, napadené,přestárlé) a křoviny zasahující do průtočného profilu toku. PD bude doplněna o návrh výsadeb.
Dřeviny budou v terénu vyznačeny reflexní barvou. V rámci zpracování PD bude provedena sumarizace dřevin určených k odstranění, změření pařezového průměru a obvodu ve výčetní tloušťce130 cm. Všechny dřeviny budou zakresleny do pozemkové situace s uvedením jednotlivých vlastníků. Od všech dotčených vlastníků budou získány písemná vyjádření (souhlasy). V rámci zpracování PD budou zajištěny souhlasy k přístupům k toku (od vlastníků, případně nájemců). Zásah bude projednán s místně příslušným orgánem ochrany přírody (ORP Dobříš, ).
Vlastní zásah bude navržen se zřetelem na lokaci (extravilán x intravilán)

Místo plnění: Rybníky, Daleké Dušníky, Libice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 65 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy