Veřejná zakázka: PP Třešťského potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6408
Systémové číslo: P15V00006402
Evidenční číslo zadavatele: S952/2015/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.07.2015
Nabídku podat do: 14.07.2015 08:00
Otevírání obálek: 14.07.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Třešťského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci stavebních prací bude provedena údržba PP Třeštského potoka v ř.km 0,070 do ř.km 0,160. Údržbové práce budou realizovány v intravilánu obce Salavice podél místní komunikace. Bude provedena oprava stávajících kamenných dlažeb, oprava spárování opevnění (spárování paty dlažby a opěrné zdi), lokální opravy kamenných prahů. Dále bude provedena v místě stávajícího průsaku přes kamenné opevnění svahu v dolní části koryta drenáž, s odvedením vody do vodoteče.
Místo plnění: k.ú. Salavice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 515 110 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky