Veřejná zakázka: LC Mokrá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6416
Systémové číslo: P15V00006410
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/404
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 524508
Počátek běhu lhůt: 07.08.2015
Nabídku podat do: 26.08.2015 10:15
Otevírání obálek: 26.08.2015 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mokrá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- v místech křížení s vodními toky řešit rozšíření LC v obloucích s malým poloměrem (min. o 2,0 m rozšířit směrem od nátoku), včetně prodloužení stávajících propustků a opevnění na nátokové a výtokové straně – 4 kritické úseky, dále v jednom případě je nutné provést opravu rámového propustku typu Beneš, (uvolněný poslední ks na výtoku), vybudování železobetonového úložného prahu, včetně stabilizace svahů opěrnými zdmi z LK na MC a u výtoku ve dně těžkým kamenným záhozem o hmotnosti kamene min. nad 500 kg.
-nutno provést zpevnění stávajících obratišť, které je vhodné rozšířit a zpevnit povrchem ze štěrkových konstrukčních vrstev – 6 míst k řešení, rovněž stávající rampoviště budou zpevněna štěrkovým zpevněním.
- vybudování podélné odvodňovací příkopy u zářezového svahu komunikace se svedením do jímek propustků – stávajících i nově navržených, tak aby došlo k důkladnému odvodnění zpevněného povrchu komunikace. Budou navrženy navíc ocelové svodnice – zahuštění jejich počtu, dle podélného sklonu vozovky a podmáčení. Také budou navrženy příčné odvodňovací drény z hrubozrnných štěrků.
- Pomístná oprava poškozeného zpevněného povrchu – obnovení štěrkových vrstev
Místo plnění: LS Hanušovice, revír č. 11, k.ú. Horní Morava, 730 - 971 m n.m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 015 198 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky