Veřejná zakázka: LC Pekařovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6418
Systémové číslo: P15V00006412
Evidenční číslo zadavatele: S913/2015/405
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.08.2015
Nabídku podat do: 18.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 18.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pekařovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta 1L - 4,0/30,
živičná penetrace,
délka cesty: 5,457km,
nadmořská výška: 860m,
statut využívání krajiny: CHOPAV,
Současný stav: Lesní cesta vykazuje pomístní výtluky, ale i souvisle rozpadlý kryt vozovky v některých úsecích, údržbu vyžaduje i podélné a příčné odvodnění a krajnice.
technické řešení:
Oprava části LC nejvíce poškozených úseků živičné penetrace - oprava výtluků, čištění příkopu a stržení krajnice, oprava poškozených trubních propustků.
Fáze 1: zpracování jednoduché projektové dokumentace a výkaz výměr
Fáze 2: Realizace stavebních prací
Místo plnění: R1 - Ucháč, k.ú. Přemyslov, Sklená, Pekařov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 866 495 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky