Veřejná zakázka: Údržba přibližovacích linek na LS Vodňany - sever

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6422
Systémové číslo: P15V00006416
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/237
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.07.2015
Nabídku podat do: 28.07.2015 08:00
Otevírání obálek: 28.07.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba přibližovacích linek na LS Vodňany - sever
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o 14 jednotlivých úseků na 5 revírech. To způsobuje velkou náročnost na dopravu materiálu a mechanizace na jednotlivé úseky. Jelikož se jedná pouze o přibližovací linky, tedy lesní komunikace třídy 4L, je kladen důraz především na dostatečné vyrovnání povrchu linky jak materiálem stávajícím, tak navezením nového kameniva.Porosty 20 A,B a C
-Porovnání vyjetých kolejí a erozních rýh v přední části linky od napojení asfaltové komunikace
-zřízení 4 odvodňovacích per o celkové délce cca 40m ve střední podmáčené části, odstranění vyjetého a vymačkaného bahna a výspravu hrubým kamenivem 63-125mm sloužícího následně i jako drenáž (50 tun)
-výspravy erozí a vymačkaných kolejí budou provedeny kamenivem 0-63mm (35 tun)


Porosty 27 B a D
-Úprava nerovností od 10 do 20cm v délce cca 290 metrovém úseku linky bude provedena ve spodní části stávajícím materiálem a v horní části kamenivem 0-125mm (45 tun). Úprava není v celé délce, ale nahodile
-V prostřední části linky bude pročištěna okolní meliorační stoka cca 10 metrů na každou stranu linky a trubní propustek pod linkou.
-Odstraněný a nepoužitelný materiál bude rozprostřen a ponechán v okolních porostech

Porost 907A - Řepice
-Bude provedeno odstranění nánosů vymačkaného bahna z kolejí, na krajnicích a středu linky tak aby mohla srážková voda odtékat mimo povrch linky do přilehlých porostů pod svahem
-Úprava nerovností a vymačkaných hlubokých kolejí bude provedena drceným kamenivem 0-125mm (120 tun)
-v úvodní části linky budou zhotoveny 2 zemní svodnice zamezující stékání vody po lince a tím vzniku erozních rýh a zadržování vody

Porosty 908 A a B - Řepice
-Úprava výtluků drceným kamenivem 0-125mm v porostu 908A (25 tun)
-Odstranění nánosů zabraňujících odvedení povrchové vody pod svah především v první 1 úseku linky v porostu 908B11

Porosty 927 E a F - Horný
-Na úseku cca 150 bm bude provedeno odstranění nánosu na krajnicích a plošná úprava terénu do 20cm
-Na rozhraní 2. a 3. 1/3 bude provedeno odstranění degradovaného materiálu z linky a výsprava kamenivem 0-125mm (25 tun)
-zhotovení dvou zemních svodnic pro odvedení srážkové vody z povrchu linky

Porost 959 B - obora
-Linka slouží především jako zpřístupnění krmeliště a zvěřního v daňčí části, nutná možnost přístupu osobním vozidlem
-Oprava spočívá v odstranění nánosů na krajnicích do 10cm v úseku 233bm
-Výsprava bude provedena především kamenivem 0-63mm o tloušťce 10-15cm ( 45 tun).
-odstraněný materiál bude ponechán v přilehlém porostu

Porost 960G - obora
-spojovací linka mezi seníkem se skladem krmiv a zvěřními políčky sloužící opět především k loveckým a mysliveckým účelům v Sedlické oboře
-v celém průběhu 465m dlouhé linky bude provedeno odstranění nánosů z krajnic a středu s přehozením materiálu do okolních porostů
-výsprava vymačkaných hlubokých kolejí bude provedena kamenivem 0-63mm, případně 0-125mm (100 tun)


Porosty 952 A a C - Zbůzy
-pomístné odstranění nánosů do 10cm na cca 400m a nánosů do 20cm na cca 75m
-odstranění vymačkaných krajnic v na cca 200bm
-vypuštění vody z povrchu linky do okolních porostů
-výsprava kolejí a výtluků bud provedena kamenivem 0-125mm (100 tnn)

Porosty 953 A a B - Zbůzy
-vypuštění vody do okolních porostů protržením krajnic
-zřízení dvou zemních průlehů, místa budou určena při předání staveniště
-pomístné odstranění nánosů bahna do 10cm z krajnic
-výspravy kolejí a výtluků kamenivem 0-125mm (55 tun)

Porost 191 B
-odstranění nánosů do 10cm se středu linky v množství cca 75m2
-odstranění nánosů do 10 cm v celé šířce 2,5m na cca 80m2
-vyrovnání kolejí linky nahodile na délce zhruba 150 metrů kamenivem 0-63mm (35 tun)

Porost 191 A
-odstranění nánosů do 10cm na 150m2
-plošná úprava stávajícím materiálem do 20cm na 110m2
-výřez a ořez nežádoucích dřevin
-protržení krajnic v padlinách a zatáčkách pro vypuštění srážkové vody

Porost 184 B
-úvozová linka se značným podélným sklonem velmi poškozená vodní erozí
-výsprava hlubokých erozních rýh stávajícím materiálem
-vyrovnání povrchu kamenivem 0-125mm (120 tun)
-prohloubení rýh od kraje linky pro odvedení srážkové povrchové vody do přilehlého porostu na cca 15 místech
-zřízení zemního průlehu (svodnice) pro snadnější svedení povrchové vody před úvozem

Místo plnění: LS Vodňany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 849 634 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky