Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Liška

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6428
Systémové číslo: P15V00006422
Evidenční číslo zadavatele: S932/2015/130
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 522465
Počátek běhu lhůt: 08.08.2015
Nabídku podat do: 24.08.2015 10:45
Otevírání obálek: 24.08.2015 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Liška
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce LC Liška
Na lesní cestě jsou v řešeném úseku rozsáhlé poruchy krytu vozovky, způsobené zejména stářím vozovky, klimatickými a povětrnostními vlivy a poruchy okrajů vozovky od sjíždění těžké techniky na krajnici.
Pro rekonstrukci LC Liška jsou navrženy stavební práce představující:
1/ rekonstrukci vozovek a krajnic,
rekonstrukci krytu z asfaltobetonu (zvýšení únosnosti), rekonstrukci stávajících sjezdů a krajnic vozovky
2/ obnova dopravních zařízení
Doplnění zábradlí mostu přes potok Černá
3/ Rekonstrukce odvodňovacích zařízení
rekonstrukci příkopu /přeprofilování a doplnění/, obnova trubních propustků se zvětšením průměrů propustků a tím zvýšení propustnosti. Zhotovení zpevnění kamennou dlažbou v místech nátoku do propustku a výtoku z vyhovujících stávajících propustku.
Vtokové i výtokové čelo bude provedeno s obkladem z lomového kamene, dno koryta bude zpevněno dlažbou v délce 3m na vtoku, 3m na výtoku, kde bude dlažba ukončena příčným prahem vyzděným z lomového kamene.
To vše bude provedeno dle PD "Rekonstrukce LC Liška", která je přílohou.

Místo plnění: LS Horní Blatná, k.ú. Potůčky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 389 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky