Veřejná zakázka: BP Doubravka v ř.km 4,6 – 7,3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6429
Systémové číslo: P15V00006423
Evidenční číslo zadavatele: 952/2015/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.08.2015
Nabídku podat do: 18.08.2015 08:00
Otevírání obálek: 18.08.2015 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Doubravka v ř.km 4,6 – 7,3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehových porostů. V rámci prací budou provedeny následující práce: těžba objednatelem vyznačených dřevin břehového porostu na drobném vodním toku Doubravka v k. ú. Štítary na Moravě, provedení řezu „na hlavu“ ve výšce do 3,0 m, následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty a přiblížení, spálení větví (nehroubí), výřez a spálení křovin, vyžínání buřeně před výsadbou, provedení výsadby a zalití sazenic 500 ks poloodrostků + 215 ks keřů (viz Technická zpráva), ochrana proti zvěři a upravení terénních ploch po ukončení prací.
Místo plnění: Štítary na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy