Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Buková stráň a LC Druhý příkop

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6442
Systémové číslo: P15V00006436
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/334
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 517992
Počátek běhu lhůt: 13.08.2015
Nabídku podat do: 04.09.2015 10:00
Otevírání obálek: 04.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Buková stráň a LC Druhý příkop
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce LC Buková stráň - realizace stavebních prací
Předmětná dokumentace pro stavební povolení (DSP) řeší rekonstrukci lesní cesty Buková stráň (v k.ú.
Vlčice u Trutnova). Předpokládá se obnova celé konstrukce vozovky LC a to včetně úpravy odvodnění a
dořešení trubních propustků a svodnic.
Podle rozdělení lesních cest se jedná o lesní cestu 3.třídy (3L – 3,5/15), jako přibližovací cestu,
sloužící k vyvážení a přibližování dříví, sjízdné pro traktory, speciální vyvážecí a přibližovací
prostředky (bez možnosti průjezdu nákladních vozidel s návěsy). Minimální volná šířka lesní cesty je
3,00 m, omezujícím faktorem je podélný sklon, únosnost podložních zemin a jejich náchylnost k erozi.
Návrhová rychlost se předpokládá 15 km/hod (dle přílohy „C“ ČSN 73 6108).
Celková délka lesní cesty Buková stráň činí 870,02 m. LC je rozdělena na čtyři úseky.
1. úsek má délku 437,00 m, 2. úsek je délky 30,06 m, 3. úsek má délku 350,00 m a 4. úsek je délky
52,96 m.
Lesní cesta bude zasahovat pozemky p.p.č. 3151 a p.p.č. 3150, vše v k.ú. Vlčice u Trutnova.

Rekonstrukce LC Druhý příkop - realizace stavebních prací
Předkládaná dokumentace pro stavební povolení (DSP) řeší rekonstrukci lesní cesty Druhý příkop v k.ú.
Horní Staré Město, Hrádeček , Kalná Voda. Předpokládá obnovu celé konstrukce vozovky LC a to
včetně úpravy odvodnění a dořešení trubních propustků a svodnic.
Podle rozdělení lesních cest se jedná o lesní cestu 3.třídy (3L – 3,5/15), jako přibližovací cestu, sloužící
k vyvážení a přibližování dříví, sjízdné pro traktory, speciální vyvážecí a přibližovací prostředky (bez
možnosti průjezdu nákladních vozidel s návěsy). Minimální volná šířka lesní cesty je 3,00 m,
omezujícím faktorem je podélný sklon, únosnost podložních zemin a jejich náchylnost k erozi.
Lesní cesta Druhý příkop je rozdělena na dva úseky (úsek 1 - komunikace „A“ a úsek 2 -
komunikace „B“). Úsek 1 má délku 808,15 m, úsek 2 je délky 1.895,20 m.
Návrhová rychlost se předpokládá 15 km/hod (dle přílohy „C“ ČSN 73 6108).
Celková délka lesní cesty Druhý příkop činí 2.704,35 m.
Místo plnění: k.ú. Horní Staré Město, Kalná Voda a Hrádeček

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 266 528 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků