Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Čeměřín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6451
Systémové číslo: P15V00006445
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/336
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 524507
Počátek běhu lhůt: 14.08.2015
Nabídku podat do: 31.08.2015 10:45
Otevírání obálek: 31.08.2015 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Čeměřín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních úprav je technické zhodnocení povrchu úseku stávající komunikace a zpevněných ploch – lesní cesty Čeměřín (umístění viz přehledná situace) včetně vyřešení odvodnění (hloubení odvodňovacích příkopů, zřízení trubních propustků, trativodů a jednoduché vsakovací jámy). Součástí stavebních úprav je zpevnění povrchu navazujících komunikací – vjezdů do porostu a manipulačních skládek. Rozsah je zřejmý ze situace 1:2000. Zároveň budou provedeny stavební úpravy sjezdu – napojení na silnici II/156.

Základní technické údaje:
· celková délka modernizace 1,543 km
· kategorie komunikace P 4,2/30
· celková plocha technického zhodnocení komunikace – nestmelený povrch (bez krajnic)
dle vzorového řezu 04a (staničení km 0,000 – 0,900) 3.340 m2
· celková plocha technického zhodnocení komunikace – nestmelený povrch (bez krajnic)
dle vzorového řezu 04b (staničení km 0,900 – 1,521) 2.283 m2
· celková plocha technického zhodnocení komunikace – zpevněný povrch sjezdu na
silnici II/156 dle vzorového řezu 04c 144 m2
· celková plocha zpevnění vjezdů do porostu a skládek (bez krajnic)
dle vzorového řezu 04d 1.733m2
· celková plocha úžlabí ve sjezdu na silnici II/156
dle vzorového řezu 04e 36 m2
· celková délka zřízení krajnice šířky 0,5 m podél zpevnění sjezdu 47 bm
· celková délka hloubení stávajícího odvodňovacího příkopu 1.310 bm
· zřízení vsakovací drenáže - trativodu dle vzorového listu 06 43 bm
· zřízení jednoduché vsakovací jámy dle vzorového listu 07 1 ks
· zřízení trubního propustku, přesný popis bod 3.3. 6 ks
· sanační vrstva odval PDK 0/250 v místech neúnosné pláně 125 m3
· Svislé dopravní značení B1 + E13 „MIMO LESY ČR“ včetně patky, sloupku a
příslušenství 1 ks
· Svislé dopravní značení směrový sloupek červené barvy Z11c a Z11d 2 ks
Místo plnění: k.ú. Nová Ves u Českých Budějovic, Zborov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 075 294 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky