Veřejná zakázka: Oprava LC Stará bažantnice - revír České Budějovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6453
Systémové číslo: P15V00006447
Evidenční číslo zadavatele: S928/2015/335
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.08.2015
Nabídku podat do: 25.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 25.08.2015 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Stará bažantnice - revír České Budějovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem opravy je prašná lesní cesta v lokalitě Borek, porost 609 A. Požadavek investora je vyřešení přístupu lesní techniky do tohoto komplexu lesa, který je lesnicky intenzivně využíván. Lokalita je ovlivněna vodou, zejména úseky II, III a IV . Navrhovaná opatření se proto zaměřují především na odvedení povrchové vody a na základní zpevnění této lesní cesty - vytvoření nosné konstrukční vrstvy pro těžkou techniku.
Lesní cesta má čtyři úseky a tvoří jeden stavební celek. Požadavek investora je zpřístupnění tohoto komplexu pro lesní techniku. Úsek I a II bude opraven pro pojezd odvozních souprav, úseky III a IV bude opraven pouze pro mechanizaci na přibližování dřeva. Současně budou v úseku I a II vyčištěny příkopy. V úseku II budou opravena čela u stávajícího propustku.
V rámci této opravy bude v úseku I zpevněna skládka, která bude zároveň sloužit jako točna pro odvozní soupravy.
Místo plnění: k.ú. Dasný

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 912 840 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte, s.r.o., Šlejnická 1547/13, Praha 6 -Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky