Veřejná zakázka: LC Příčná - 2014

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6457
Systémové číslo: P15V00006451
Evidenční číslo zadavatele: S936/2015/515
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.08.2015
Nabídku podat do: 26.08.2015 10:00
Otevírání obálek: 26.08.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Příčná - 2014
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Komplexní řešení opravy lesní csty 2L 3,5/20 v NPP Kozákov v CHKO Český ráj. Ve spolupráci s CHKO Český ráj bude provedena oprava stávající lesní cesty v technicky velmi špatném stavu, bude provedena oprava propustků, o´bnova drénů, příkopů, doplnění konstrukčních vrstev s obrusnou vrstvou. Lesní cesta bude v prašném provedení a materiály budou voleny v souladu s geologickým podložím v daném úseku LC. Opravená lesní cesta bude jednou z hlavních částí nově budované naučné stezky.

V rámci opravy LC Příčná bude provedena výstavba obratiště, výhybny a skládky dřeva. Dále budou zhotoveny 4 nové propustky a nové kamenné a ocelové svodnice.
Místo plnění: k.ú. Vesec pod Kozákovem, Loktuše

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 840 386 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky